Op zoek naar de best passende zorg voor osteoporosepatiënten

In het Zinnige Zorg-project Osteoporose werkt het Zorginstituut nauw samen met de Osteoporose Vereniging. De actieve inbreng van deze patiëntenorganisatie bleek van grote waarde. En daar plukken niet alleen de patiënten de vruchten van.

Nini Jonkman,

adviseur bij het Zorginstituut

“Uit de signalen die wij van de Osteoporose Vereniging en uit het veld ontvingen, bleek dat er sprake was van onderdiagnostiek, onderbehandeling en matige therapietrouw. Ook kan de afstemming tussen de eerste en tweede lijn beter. De Osteoporose Vereniging kan in dit project heel goed het verhaal van de patiënten vertellen. Dat vult onze data goed aan. Ook zetten zij sterk in op leefstijl: osteoporose is een chronische ziekte. Dat vraagt meer begeleiding dan alleen het verstrekken van een medicijn. Dat nemen wij ook mee in onze bevindingen.”

Angelique van Dam,

directeur van de Osteoporose Vereniging, de belangenorganisatie voor mensen met osteoporose

“Osteoporose is een substantieel onderbelicht onderwerp, zowel bij burgers als zorgprofessionals. Zo wordt een eerste botbreuk meestal niet direct herkend als mogelijk signaal van osteoporose. Niet door de patiënt, maar ook lang niet altijd door de zorgprofessional. Er wordt simpelweg niet aan gedacht. En als die eerste diagnose al niet goed is, heeft dat ook gevolgen voor het verdere zorgtraject.”

Nini Jonkman,

adviseur bij het Zorginstituut

“Ons gezamenlijk doel is de diagnostiek te verbeteren, zodat patiënten sneller een passende behandeling krijgen. En dat patiënten goede voorlichting krijgen, zodat zij bewust voor een behandeling kiezen.”

Angelique van Dam,

directeur van de Osteoporose Vereniging, de belangenorganisatie voor mensen met osteoporose

“Wij willen meer aandacht voor osteoporose en daar helpt de samenwerking met het Zorginstituut en het Zinnige Zorg-project enorm bij. Het vergroot ook onze bekendheid, waardoor patiënten en zorgprofessionals ons sneller weten te vinden. Wij kunnen helpen bij het aanpassen van de levensstijl of ondersteuning bieden bij therapietrouw. Daarmee ontlasten we de zorgverlener én helpen we de patiënt, ook nadat hij de spreekkamer heeft verlaten. Zo werken we samen om deze mensen de best passende zorg te bieden.”

Project: Zinnige Zorg Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen

Startdatum: Juli 2017

Fase: Verdieping Zinnige Zorg Osteoporose (gestart november 2018)