Zinnige zorg:
op zoek naar wat beter kan

Patiënten moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Daarom heeft Zorginstituut Nederland de opdracht om ‘zinnige zorg’ te bevorderen. Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Daarmee vermijden we ook onnodige kosten. Wie zijn de mensen die zich hiervoor inzetten? In dit e-zine lees je hoe wij met partijen in de zorg samenwerken aan deze ambitie.

Sjaak Wijma

Wat is Zinnige Zorg?

Onderdiagnostiek bij osteoporose

Zorgprofessionals geven gezicht aan onze data

Menno Huisman over trombosezorg

Lise Rijnierse: "Ontroerd door verhalen van patiënten"

Zinnige zorg: zo doen we dat

Arnold van Halteren “Onzinnige zorg, daar moeten we van af”

Ervaringsdeskundige Ellis versterkt team Gehandicaptenzorg