Goede informatieoverdracht tussen eerste en tweede lijn essentieel voor trombosepatiënt

Menno Huisman, hoogleraar Interne Geneeskunde in het LUMC te Leiden, werkt al jaren aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van mensen met een ‘veneuze of arteriële trombo-embolie’ (VTE). In mei 2019 nam hij deel aan de startbijeenkomst van dit Zinnige Zorg-project. Hoe heeft hij dat ervaren? En welke verbeterpunten ziet hij in de zorg rond diepe veneuze trombose en longembolie?

“De startbijeenkomst was een goede en nuttige werkbijeenkomst. Er was veel ruimte voor de inbreng van de deelnemers, die door het Zorginstituut in goede banen is geleid. In een kleinere groep hebben we gediscussieerd over de behandeling van VTE en de intra- en transmurale samenwerking binnen het antitrombotisch beleid, ofwel het beleid rond het voorschrijven en verstrekken van antistollingsmedicijnen. Samenwerking is hierbij van groot belang, omdat zorgverleners in de eerste en tweede lijn de patiënt en elkaar bij elke ingreep in het ziekenhuis moeten informeren over welke antistollingsmedicatie de patiënt gebruikt. Ook moeten ze overleggen of die medicatie misschien onderbroken moet worden. Die overdracht van de eerste naar de tweede lijn en vice versa (de transmurale samenwerking) gaat niet altijd goed. Daarom is dit onderwerp onder meer ook uitgekozen voor verdiepingsonderzoek.


Ik werk al jaren aan verbetering van deze transmurale zorg rond antistollingsmedicatie en het onderwerp ligt mij na aan het hart. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan dit project.”


D-dimeertest

“Naast de transmurale samenwerking kan ook de diagnostiek beter. Zo blijkt dat huisartsen de D-dimeertest, een bloedtest om te bepalen of iemand (verhoogd risico op) veneuze trombo-embolie heeft, niet altijd conform de standaarden kunnen uitvoeren.Een ander knelpunt zijn verschillen, onder meer in behandeladviezen over antistollingsmedicatie, tussen de NHG-Standaard en de Nationale Richtlijn Antitrombotisch Beleid voor de medisch specialisten. Dat moeten we proberen op één lijn te krijgen. Momenteel werken we in een multidisciplinaire werkgroep aan een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistolling die later dit jaar wordt opgeleverd. Deze zal een goede afstemming van en verbetering van de organisatie van de antistollingszorg ten goede komen.”


Over 3 jaar betere behandelingen

“Samen met het Zorginstituut onderzoeken we hoe we de zorg rond VTE kunnen verbeteren. Het Zorginstituut bundelt deze bevindingen in een verbetersignalement, waarmee partijen uit het veld aan de slag kunnen. Ik hoop dat we tussen nu en drie jaar kunnen constateren dat de patiënten betere behandelingen krijgen, op basis van goede diagnostiek, dat het verschil tussen de eerste en tweede lijn verdwenen is - of in elk geval kleiner - én dat de transmurale antistollingszorg beter op elkaar is afgestemd. Dan zijn we denk ik al een heel eind op de goede weg.”

"In een kleinere groep hebben we gediscussieerd over de behandeling van VTE en de intra- en transmurale samenwerking binnen het antitrombotisch beleid, ofwel het beleid rond het voorschrijven en verstrekken van antistollingsmedicijnen."

Project: Zinnige Zorg Bloed- en Immuunziekten

Startdatum: Juni 2018

Fase: Verdieping Zinnige Zorg Diepe veneuze trombose en longembolie (gestart mei 2019)