INTERVIEW SJAAK WIJMA


Wat is Zinnige Zorg?

‘Wat is Zinnige Zorg, en wat niet…? En is zorg die voor mij zinnig is, ook per definitie zinnig voor ieder ander…?’

- Sjaak Wijma

Die vraag drong zich een tijdje terug aan mij op toen ik zelf voor een ingreep in het ziekenhuis belandde. Na een operatie voor boezemfibrilleren raakte ik met mijn buurman en lotgenoot aan de praat. We hadden dezelfde aandoening, maar ondergingen een heel andere behandeling. Ik heb eerst vijf jaar lang medicijnen geslikt voordat ik werd geopereerd, terwijl mijn buurman al na drie maanden exact dezelfde operatie onderging. Wat is dan eigenlijk zinnige zorg? Hoe wordt dat gewogen?


Diezelfde ervaring had ik ook toen ik nog als gynaecoloog werkte. Zo kent een baarmoederverzakking ook geen standaardbehandeling; de zinnigheid van zorg verschilt per patiënt. En nog steeds, nu als bestuurder, word ik geconfronteerd met de uitdaging om samen met alle betrokkenen te bepalen wat voor een patiënt – gegeven de situatie – de beste zorg is. Daarover gaan we met partijen in gesprek. En dat is precies wat het Zinnige Zorg-programma beoogt: hoe zorgen we ervoor dat een individuele patiënt de beste zorg krijgt die het pakket te bieden heeft?

Die vraag, die kernvraag van Zinnige Zorg, beantwoorden partijen met elkaar. Dat kan leiden tot intensieve, onderlinge gesprekken. De rol die wij als Zorginstituut daarbij spelen verschilt per fase. Bij het screenen van de zorg op verbeterpunten zijn partijen uit het veld in de lead. Het Zorginstituut biedt hun dan een platform om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarna analyseren wij de verbetermogelijkheden die partijen hebben aangedragen en werken die uit tot concrete verbetervoorstellen. Nadat deze voorstellen met de partijen zijn vastgesteld, worden zij door het veld geïmplementeerd. Wij monitoren die implementatie en blijven daarover met de partijen in gesprek. Dat wij met zoveel verschillende partijen samenwerken, van medisch specialist tot patiëntenvereniging, van logopedist tot verzekeraar, is de kracht van dit project.


Zinnige zorg vraagt géén rigoureuze maatregel of iets wel of niet in het pakket moet. Het vraagt een fijnmazige afweging tussen patiënt en zorgprofessional over wat goede zorg is voor die ene patiënt.

En als dan in de spreekkamer (of gewoon thuis, aan het bed) patiënt en zorgverlener het samen eens worden over de beste inzet van mensen en middelen, op basis van de zorgvraag en de meest passende behandeling (dat kan ook afwachten zijn!), dán kunnen we zeggen dat het Zinnige Zorg-project is geslaagd. En daar heeft eerst en vooral de patiënt baat bij, maar ook de premiebetalende burger, voor wie wij er óók zijn.


Inmiddels lopen er meer dan twintig Zinnige Zorg-projecten. Een grote groep mensen werkt er hard aan om inzichtelijk te maken waar de mogelijkheden liggen om de zorg beter te maken. Een supermooi programma, waar ik heel enthousiast over ben; het raakt het hart van de zorg!


Sjaak Wijma

Voorzitter Zorginstituut Nederland