Zinnige zorg: zo doen we dat

Meer dan 20 projecten

Met Zinnige Zorg-projecten brengt het Zorginstituut in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd.


Er lopen meer dan 20 projecten, waarin een groot scala aan aandoeningen wordt onderzocht. Van pijn op de borst tot zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Van omgaan met een psychose tot osteoporose.


Samenwerking

Samen met patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken we naar mogelijkheden om deze verder te verbeteren en onnodige zorg te vermijden.


Zo letten we op onder- en overdiagnostiek en onder- en overbehandeling. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de zorg patiëntgericht, effectief en gepast is.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Systematische doorlichting

In 2013 zijn we gestart met het programma Zinnige Zorg. Sindsdien worden alle ICD-10 gebieden op een systematische wijze doorgelicht. De werkwijze kent 4 fasen: de screeningsfase, verdiepingsfase, implementatiefase en evaluatiefase.

Versnellen voor resultaat

Drie Zinnige Zorg-projecten zijn onderdeel van de versnellingsagenda: Pijn op de borst, Perifeer arterieel vaatlijden en Artrose van de knie en heup. Deze aandoeningen zijn gekozen omdat de afgelopen jaren via het programma Zinnige Zorg landelijk al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden.

Per versnellingsagenda zijn acties geformuleerd waar zorgverleners landelijk, in de regio of in het ziekenhuis mee aan de slag kunnen. De acties volgen het zorgpad en gaan over vijf aandachtsgebieden:


• communicatie en gedeelde besluitvorming met patiënten,

• doelmatige inzet van diagnostiek,

• stepped-care,

• transparante kwaliteitsinformatie en

• de ontwikkeling van richtlijnen.


Dit initiatief is gestart door de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie.