COLUMN SJAAK WIJMA


“The proof of the pudding is in the eating”

Sjaak Wijma
voorzitter Zorginstituut Nederland

Ruim vijf jaar na de start is ‘Zinnige Zorg’ uitgegroeid tot het omvangrijkste programma van het Zorginstituut. Het bestaat uit een groot aantal projecten waaraan tegelijkertijd en naast elkaar gewerkt wordt. De onderwerpen zijn gescreend, de zorg is onderzocht en de eerste verbetersignalementen zijn gepubliceerd.

Inmiddels hebben de eerste projecten de fase bereikt waarin de verbeterpunten in de praktijk geïmplementeerd worden. Dat levert mooie resultaten op, zoals bijvoorbeeld in de zorg voor mensen met etalagebenen. Implementeren is een langdurig proces dat soms traag verloopt, maar er zijn signalen dat ook het veld zich meer bewust wordt van de urgentie ervan. Huisarts en Volkskrant-columnist Jos Zaat stelde in zijn column in de Volkskrant in september de traagheid aan de kaak waarmee cardiologen en huisartsen werk maken van het schrappen van overbodige zorg bij pijn op de borst. Ik verwacht dat het onderzoek dat de Rekenkamer momenteel doet naar de doeltreffendheid van het Zinnige Zorg-programma, kritisch zal zijn op de implementatie van de verbeterpunten.

Want dát is nu de uitdaging: the proof of the pudding is in the eating. We hebben samen met de veldpartijen een kookboek geschreven, we hebben gekookt en nu moet er geserveerd worden. Hoe dat moet gebeuren? Daarover zijn we in gesprek met onze partners. Dat gesprek is niet vrijblijvend; hierover zijn ook afspraken gemaakt in de Hoofdlijnakkoorden. Bovendien hebben partijen zich via het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ gecommitteerd om serieus aan de slag te gaan met de implementatie van de uitkomsten van ons Zinnige Zorg-programma.


Implementatie is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van ons doel om de juiste zorg bij de patiënt te krijgen. Belangrijk voor de patiënt, want die krijgt de beste zorg. Maar ook voor de samenleving, doordat we middelen in de zorg doeltreffender kunnen inzetten. The eating is NOW!