Zinnige Zorg:
op zoek naar wat beter kan

Patiënten moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Daarom heeft Zorginstituut Nederland de opdracht om ‘zinnige zorg’ te bevorderen. Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Daarmee vermijden we ook onnodige kosten. Wie zijn de mensen die zich hiervoor inzetten? In dit e-zine lees je hoe wij met partijen in de zorg samenwerken aan deze ambitie.

Sjaak Wijma

“The proof of the pudding is in the eating”

Zilveren Kruis aan de slag met Zinnige Zorg

Data tonen over- en onderbehandeling aan bij afwijkende uitslag uitstrijkje

Zinnige Zorg:
waar staan we nu?

De zorg voor mensen met etalagebenen is verbeterd

Gehandicaptenzorg: meer inzicht in zorg voor lvb’ers

Oncologie: naar een betere zorg in de laatste levensfase

"We lopen tegen de grenzen van onze zorgplekken aan"
Cees van Nieuwkoop - internist HagaZiekenhuis

Colofon

Het e-zine 'Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan' is een uitgave van Zorginstituut Nederland

Redactie: Joke Bart, Edith Bijl (Bijl Tekst en Bladmanagement)

Fotografie: Suzanne Blanchard, Bart Dertien, Edith Kuiper

Vormgeving: Emotion
Redactieadres: RedactieCommunicatie@zinl.nl