Eric van der Hijden

“Wij vertalen landelijke inzichten van Zinnige Zorg naar ziekenhuisniveau”

Eric van der Hijden is strategisch beleidsadviseur bij Zilveren Kruis. Als projectleider gaf hij vorm aan het beleid ‘Juiste zorg’ van de zorgverzekeraar.

De verbetersignalementen van Zinnige Zorg bieden concrete verbeterpunten waarmee partijen aan de slag kunnen. Ook zorgverzekeraars gebruiken de Zinnige Zorg-rapporten om de zorg te verbeteren. Hoe dan? Dat vroegen we Eric van der Hijden van Zilveren Kruis.

Wat doet Zilveren Kruis op het gebied van zinnige zorg?

Eric van der Hijden: “Zilveren Kruis heeft onlangs beleid ontwikkeld om de beweging naar juiste zorg te maken. Ons doel is bij te dragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Met dit ‘Juiste zorg’-beleid willen we drie dingen: informatie voor verzekerden verbeteren, inzicht in de effectiviteit van zorg vergroten en zorg afbouwen die niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk (SW&P). In dit kader maken we afspraken met ziekenhuizen en ZBC’s over volumeverlaging voor twaalf behandelingen, die bij bepaalde indicaties niet aan SW&P voldoen. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van standpunten en de verbetersignalementen van het Zorginstituut. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rapporten over perifeer arterieel vaatlijden (PAV), hartrevalidatie en stabiele angina pectoris."

Wat is het raakvlak tussen het ‘Juiste zorg’-beleid en Zinnige Zorg van het Zorginstituut?

“Het Zorginstituut pakt het onderzoek binnen de Zinnige Zorg-trajecten op landelijke schaal aan. Dat is logisch, gezien de rol van het Zorginstituut. Maar als je tot verbeteringen wilt komen, moet je die landelijke analyses ook vertalen naar de situatie bij zorgaanbieders zelf. Dat is waar wij onze rol pakken. Stel, het Zorginstituut constateert dat er landelijk sprake is van ongepaste behandeling, maar dat er grote regionale verschillen zijn. Artsen kunnen dan eenvoudig beweren dat die hoge volumes niet op hun ziekenhuis van toepassing zijn. En dat zij dus niets hoeven te veranderen. Maar omdat wij beschikken over declaratiedata van ziekenhuizen en ZBC’s, kunnen wij een cijfermatige benadering maken van het volume per zorgaanbieder. Op basis daarvan gaan wij met hen in gesprek. Met andere woorden: omdat wij die vertaalslag naar instellingsniveau maken, worden medisch specialisten zich bewuster van hun eigen handelwijze en kunnen zij concrete verbeterstappen maken.”

Hoe gebruiken jullie de informatie van Zinnige Zorg?

“De verbetersignalementen geven ons veel bruikbare informatie over de aard en de omvang van zorg die bij bepaalde groepen niets toevoegt en in hoeverre er sprake is van praktijkvariatie. Door die informatie te koppelen aan de declaratiegegevens van zorgaanbieders, kunnen we gerichter invloed uitoefenen op het verlagen van zorg van weinig toegevoegde waarde. Dat deden we al achteraf bij de controle van nota’s, maar nu ook op voorhand, door bepaalde zorg minder in te kopen. Het is immers onze wettelijke taak als zorgverzekeraar om te bewaken dat de verleende zorg voldoet aan het criterium SW&P.”