De zorg voor mensen met etalagebenen is verbeterd

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Etalagebenen is een vaatziekte, waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd. Hierdoor ontstaat pijn of kramp bij het lopen. Dit verdwijnt weer in rust. Het Zorginstituut heeft in het Zinnige Zorg-project Perifeer Arterieel Vaatlijden samen met betrokken partijen onderzocht hoe de zorg voor mensen met etalagebenen beter kan.

Op basis van de uitkomsten zijn verbeterafspraken gemaakt, waaronder:

  • enkel-armindex diagnostiek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de huisarts; in de eigen praktijk of in een vaatlaboratorium in het ziekenhuis.
  • de huisarts zet gesuperviseerde looptraining in als primaire behandeling. Een operatie is vaak niet (meer) nodig.


Deze verbeterpunten worden in de huidige implementatiefase door de partijen in de praktijk gebracht. Het Zorginstituut constateert dat de zorg voor etalagebenen hierdoor al verbeterd is. Het aantal operaties is in 2017 bijvoorbeeld met 21,5% gedaald ten opzichte van 2016.


De implementatie van de enkel-armindex loopt nog. Het Zorginstituut heeft deze maand (november 2019) op verzoek van de partijen een brief uitgestuurd naar alle relevante koepelorganisaties (instellingen, verzekeraars, zorgprofessionals). In de brief vraagt het Zorginstituut aan de besturen om de toegankelijkheid van vaatlabs in Nederlandse instellingen voor huisartsen te verbeteren. Uit recent onderzoek bleek namelijk dat het voor veel huisartsen niet mogelijk is om bij verdenking op etalagebenen – zonder een consult bij een vaatchirurg - via het zorgdomein in het dichtstbijzijnde ziekenhuis een enkel-armindex met inspanningstest aan te vragen.

Zo blijft het Zorginstituut actief in de implementatiefase. In 2020 is de eindevaluatie van het verbetertraject PAV. Dit gebeurt op basis van het evaluatieplan dat het Zorginstituut heeft afgestemd met alle betrokken partijen.Project: Zinnige Zorg Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Startdatum: Juni 2015

Fase: Implementatiefase gestart in april 2017