Onderzoeken in hoeverre bij huisartsen bekend is of hun patiënt een lvb heeft.

Data zijn een fundamentele pijler in het Zinnige Zorg-programma. Data helpen om zicht te krijgen op welke zorg daadwerkelijk wordt geleverd in de praktijk. Maar bij gehandicaptenzorg zijn die data er simpelweg niet. Dan moet je dus andere wegen bewandelen om aan data te komen. Projectleider Albertine van Diepen vertelt hoe het team Gehandicaptenzorg dat aanpakt.

Albertine

”Anders dan bij veel andere zorggebieden kun je bij de gehandicaptenzorg niet zeggen: als dit het probleem is, pakken we het zó aan”, legt Albertine uit. “Vanwege de uniekheid van mensen werkt dat gewoon niet zo. Toch zijn alle betrokken partijen het erover eens dat data noodzakelijk zijn. Als we dus iets willen weten over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, dan moeten we dat op een andere manier aanvliegen.”

Nulmeting

In een van de Zinnige Gehandicaptenzorg-trajecten staat de zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en een gezondheidsprobleem centraal. Het vermoeden is dat de praktijk anders is dan gewenst. Om deze hypothese te toetsen zijn gegevens uit de praktijk nodig. “We onderzoeken of er verschillen zijn in het zorgtraject tussen mensen met en zonder een lvb”, vertelt Albertine. “Daarvoor is het eerst nodig te weten of iemand een lvb heeft. Data aanwezig bij het CBS maken dit nu mogelijk, door deze te koppelen aan het eerste- en tweedelijns zorggebruik. We onderzoeken daarbij ook in hoeverre bij huisartsen bekend is of hun patiënt een lvb heeft. Dit onderzoek loopt nog. Daarna gaan we onderzoeken of en hoe signalen van een lvb worden herkend door huisartsen.”

Ellis

Ervaringsdeskundige herkent problematiek

Ellis Jongerius is voor één dag per week betrokken bij dit Zinnige Zorg-project. Zij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat de huisarts op de hoogte is van een lichte verstandelijke beperking bij zijn patiënten. Mijn ouders hebben me geleerd om mijn beperkingen te accepteren en ermee om te gaan. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om mijn omgeving te laten weten dat ik een gebruiksaanwijzing heb, vertelt Ellis. Hoe moeilijk dit voor lvb’ers soms is, legt zij in haar blog uit.

Andere aanpak, zelfde doel

Het team Gehandicaptenzorg wijkt dus af van de programmatische aanpak van Zinnige Zorg, besluit Albertine. “De weg ernaartoe is noodzakelijkerwijs een andere. Maar ons doel is wel hetzelfde: we willen de zorg verbeteren.”

Traject: Traject: Zinnige Zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem?

Startdatum: Juni 2018

Fase: Verdiepingsfase