“We lopen tegen de grenzen van onze zorgplekken aan”

CEES VAN NIEUWKOOP, ALGEMEEN INTERNIST HAGAZIEKENHUIS

Cees van Nieuwkoop is algemeen internist bij het HagaZiekenhuis, gespecialiseerd in acute interne geneeskunde en infectieziekten. Hij is betrokken bij het Zinnige Zorg-project Onderste luchtweginfecties en pneumonie, namens de beroepsverenigingen van internist-infectiologen (NVII) en van internisten acute geneeskunde (NVIAG). Hoe ervaart hij het Zinnige Zorg-project? En welke verbeterpunten ziet hij in de zorg voor deze patiëntengroep?

“De samenwerking binnen het Zinnige Zorg-project verloopt goed. Ik ben onder de indruk van de expertise bij het Zorginstituut. Sowieso is de expertise bij alle betrokken partijen groot. Dat leidt tot goede discussies. Ik vind het leuk en nuttig om te zien over hoeveel data het Zorginstituut beschikt. Daaruit bleek onder meer dat luchtweginfecties/longontstekingen de oorzaak zijn van zo’n 35 tot 40 duizend ziekenhuisopnamen per jaar. Ook zijn er aanwijzingen dat er praktijkvariatie is in bijvoorbeeld de opnameduur tussen ziekenhuizen. Dat het Zorginstituut hier ruimte voor verbetering ziet, is niet meer dan logisch.”


Meer thuis behandelen

“De komende periode onderzoeken we hoe we de zorg rond onderste luchtweginfecties kunnen verbeteren. Conclusies zijn er nog niet, maar ik zie zelf al mogelijke verbeterpunten. Zo denk ik dat veel meer patiënten met een longontsteking thuis, of althans buiten het ziekenhuis, behandeld kunnen worden. Als ouderen met een longontsteking op de SEH komen, wordt dat - mede op grond van hun hoge leeftijd - veelal beschouwd als matig ernstig of ernstig. Dit komt mede doordat we op de SEH moeilijk kunnen voorspellen of een patiënt een grote kans heeft op een gecompliceerd verloop. De richtlijnen adviseren dan de antibioticakuur te starten middels een infuus. Dit betekent per definitie een ziekenhuisopname, terwijl mijns inziens in veel gevallen ook direct met antibiotica in tabletvorm kan worden behandeld. Je zou deze mensen dus net zo goed thuis of in een zorgomgeving kunnen behandelen, onder regie van een huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Dat is minder duur en zonder kans op ziekenhuis-gerelateerde complicaties. Daar zit een belangrijke winst.”


Doorstroming in keten

Tot slot zie ik verbetermogelijkheden in de gehele keten van huisarts-, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. Kwetsbare ouderen met een longontsteking worden nu direct opgenomen, maar na onze behandeling zijn zij vaak nog onvoldoende hersteld om naar huis te kunnen. Er is vaak geen plek in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Bij een griepepidemie liggen de ziekenhuizen daarom vol met deze mensen. Eigenlijk zouden zij elders de juiste zorg moeten krijgen, maar hier lopen we duidelijk tegen de grenzen van onze zorgplekken aan. En dat neemt door de vergrijzing alleen maar toe.”


“Toch zie ik het niet zo somber in als ik het nu schets. Ik denk dat we met landelijke projecten deze issues goed kunnen oplossen. Daarom vind ik dit Zinnige Zorg-project zo belangrijk. Door hierin te participeren kan ik actief meehelpen de zorgpraktijk te verbeteren.”

“Volgens mij kun je ouderen met een longontsteking vaak net zo goed thuis met antibiotica in tabletvorm behandelen. Dat is minder duur en er is geen kans op ziekenhuis-gerelateerde complicaties. Daar zit een belangrijke winst.”

Project: Zinnige Zorg Onderste luchtweginfecties en pneumonie

Startdatum: Juni 2019

Fase: Verdiepingfase