Zinnige zorg: waar staan we nu?

Mijlpalen

Het Zinnige Zorg-programma heeft in 2019 een paar mijlpalen bereikt. Nog dit jaar leveren we voor de laatste zorgdomeinen screeningsrapporten op. Alle ICD-10-gebieden, de ggz en gehandicaptenzorg hebben nu een screeningsfase doorlopen.


Dit heeft geleid tot 15 projecten waarin we samen met betrokken partijen onderzoeken wat er nu écht beter kan in het zorgtraject. Of het nu gaat om middenoorontsteking of slaapapneu, lage rugklachten of PTSS (posttraumatisch stressstoornis). Dat zijn resultaten waar we als Zorginstituut trots op zijn. Want alleen door nauwe samenwerking hebben we de Zinnige Zorg-cyclus echt op gang gebracht.


Zinnige Zorg en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Dit jaar is ook het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZeGG) van start gegaan. Wat is het verschil met Zinnige Zorg?

Waar ZeGG zich richt op het genereren van bewijs voor de effectiviteit van een behandeling, bekijkt Zinnige Zorg in hoeverre die behandeling in de praktijk wordt uitgevoerd volgens de heersende opvattingen van goede zorg. Een ander belangrijk verschil: waar ZeGG zich alleen richt op de medisch-specialistische zorg, gaat het bij Zinnige Zorg om alle zorg. Overeenkomsten zijn er ook: zeker in de implementatie- en evaluatiefase kunnen ZeGG en Zinnige Zorg goed met elkaar optrekken. Beide programma’s willen immers dat wat we verstaan onder goede zorg geïmplementeerd krijgen. Daarin kunnen zij elkaar versterken.

Systematische doorlichting

In 2013 zijn we gestart met het programma Zinnige Zorg. Sindsdien worden alle ICD-10 gebieden op een systematische wijze doorgelicht. De werkwijze kent 4 fasen: de screeningsfase, verdiepingsfase, implementatiefase en evaluatiefase.

Samenwerking

Samen met patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken we naar mogelijkheden om deze verder te verbeteren en onnodige zorg te vermijden.


Zo letten we op onder- en overdiagnostiek en onder- en overbehandeling. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de zorg patiëntgericht, effectief en gepast is.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.